Aktualności

Dostawa dwóch fabrycznie nowych kompletnych urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego w technologii PSA pracujących w systemie zdalnej obsługi dla Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.

10.05.2017

LIS

LIS urządzenie do laserowego skanowania  wyrobisk górniczych „LIS”, umożliwia nieinwazyjne uzyskanie trójwymiarowych obrazów i wizualizacji powierzchni obudowy wyrobisk górniczych (szybów) z możliwością precyzyjnego określania gabarytów i rozmiarów anomalii i uszkodzeń obudowy wraz z możliwością ich archiwizacji i porównywania z poprzednimi wynikami.