Aktualności

LIS

LIS urządzenie do laserowego skanowania  wyrobisk górniczych „LIS”, umożliwia nieinwazyjne uzyskanie trójwymiarowych obrazów i wizualizacji powierzchni obudowy wyrobisk górniczych (szybów) z możliwością precyzyjnego określania gabarytów i rozmiarów anomalii i uszkodzeń obudowy wraz z możliwością ich archiwizacji i porównywania z poprzednimi wynikami.