INERTYZACJA W CUS CSRG CEN-RAT sp. z o.o.

Inertyzacja to dynamicznie rozwijana przez   CEN-RAT Sp. z o.o. metoda służąca poprawie bezpieczeństwa pożarowego na dole kopalni.

Długoletnia praktyka wykazała jednoznacznie wysoką skuteczność inertyzacji w zakresie:

  • ograniczenia potencjalnego zagrożenia pożarem podziemnym w ramach profilaktyki,
  • zwalczania pożarów podziemnych,
  • zapobiegania wybuchom mieszaniny gazów,

CEN-RAT Sp. z o.o. od 2003 r. rozwija swój park maszynowy na potrzeby Przedsiębiorców Górniczych, doskonali technologię pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego, dąży do optymalizacji jego parametrów.

Spółka dysponuje urządzeniami do podawania azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego o wydajności
od 700 – 1400 Nm3/h.

Spółka w latach 2017-2020 dokonała znaczącej restrukturyzacji technicznej i organizacyjnej firmy- poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ,objęła zdalnym sterowaniem wszystkie będące w dyspozycji firmy urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego.

Nowoczesne centrum zarządzania wytwornicami reaguje na potrzeby kopalń w zakresie kierowania pracą urządzeń poprzez zmiany stanu załączenia, zrzut  oraz regulacje wydajności pracy urządzeń azotowych.

CEN-RAT Sp. z o.o. stanowi Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie Inertyzacji Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Nasza Spółka jako jedyna w kraju posiada Mobilny Układ Pomiarowy do Monitorowania Gazów Inertnych pozwalający na wykonywanie pomiarów parametrów azotu w rurociągu na dole kopalni.

0
Tłoczymy azotu w m3
Dyrektor Działu Usług Inertyzacyjnych

Mariusz Tuszkiewicz
tel. 531 126 032
.
Stanowisko Utrzymania Ruchu Urządzeń Inertyzacyjnych
tel. 32 388 04 77
tel. kom. 795 511 840
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną i drogą telefoniczną. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wyrażona przeze mnie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. Znam i akceptuję Politykę prywatności oraz postanowienia RODO.

Dysponujemy urządzeniami do schładzania azotu na dole kopalni
w rejonach prowadzonej inertyzacji.

W okresie od 2007 r. firma podwoiła ilość podawanego azotu do celów profilaktyki p.poż osiągając w 2021 r. 161 882 775 Nm3

Gwarantujemy Przedsiębiorcy Górniczemu osiągnięcie ciągłości inertyzacji- najistotniejszego wymogu stawianego tej technologii, niezbędnego dla osiągnięcia wysokiej skuteczności procesu poprzez :

  • zaawansowany system monitorowania i zdalnego sterowania urządzeniami do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego,
  • systematyczne przeglądy i remonty urządzeń zgodnie z ich DTR,
  • utrzymanie stałego kontaktu z służbami wentylacyjnymi kopalń, reagowanie na ich potrzeby zgłaszane przez uprawnione osoby,
  • zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku awarii

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników oraz uznanych autorytetów w dziedzinie wentylacji kopalń oferujemy doradztwo w zakresie inertyzacji. Posiadamy długoletnie doświadczenie w produkcji i uzdatnianiu sprężonego powietrza do pozyskiwania azotu, wykorzystując doświadczenie tym zakresie poszerzamy nasza ofertę o outsourcing sprężonego powietrza i azot do zastosowań poza górnictwem.
Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług specjalistycznych służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów górniczych.

Zapraszamy do współpracy