KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.,
ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom (zwana dalej: Spółką CEN-RAT).

  1. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu: e-mail: sekretariat@cen-rat.bytom.pl
  2. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w plikach poniżej (zgodnie z Pani/Pana typem powiązania ze Spółką CEN-RAT).
 

1. Klauzula informacyjna – współadministratorzyPobierz

2. Klauzula informacyjna – korespondencjaPobierz

3. Klauzula informacyjna – pełnomocnictwoPobierz

4. Klauzula informacyjna – monitoring w Zabrzu oraz warsztat samochodowy w BytomiuPobierz

5.  Klauzula informacyjna – monitoring w BytomiuPobierz

6.  Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentówPobierz

7.  Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących kontrahentaPobierz

8.  Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentaPobierz

9.  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracyPobierz

10. Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do powiadomienia w razie wypadku pracownika Pobierz