Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. powstała w czerwcu 2003 roku jako podmiot uzupełniający działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. o wykonywanie usług profilaktycznych i komercyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania zakładów górniczych.

Naszą specjalnością są kompleksowe rozwiązania w zakresie intertyzacji azotem, dwutlenkiem węgla i zaawansowanych technologii gazowych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Lata doświadczeń pozwoliły Spółce wypracować własne „know-how”, które pozwala z powodzeniem realizować kompleksowe usługi inertyzacji z zastosowaniem gazów inertnych (azot, dwutlenek węgla) ciekłych bądź pozyskanych z powietrza atmosferycznego.                                            

Oprócz kluczowych dla Spółki usług inertyzacji CEN-RAT wykonuje również inne rodzaje działalności takie jak :

  • produkcja, sprzedaż i serwis urządzeń przewodowej łączności ratowniczej,
  • sprzedaż obudów przeciwwybuchowych przepustów tamowych,
  • nieinwazyjne badanie powierzchni obudowy wyrobisk górniczych (szybów) z wykorzystaniem urządzenia do laserowego skanowania wyrobisk górniczych –  LIS”,
  • outsorcing sprężonego powietrza.

Ponadto Spółka oferuje usługi dedykowane zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i do klienta biznesowego, takie jak :

  • kompleksowe usługi w zakresie dostawy, montażu i serwisu pomp ciepła,
  • kompleksowe usługi w zakresie dostawy, montażu i serwisu paneli fotowoltaicznych,
  • mycia paneli fotowoltaicznych,
  • kompleksowe usługi w zakresie dostawy, instalacji i serwisu systemów klimatyzacyjnych,
  • usługi warsztatu samochodowego,
  • dezynfekcja pomieszczeń.

Naszym niekwestionowanym atutem jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra inżynierska.

Zaufaj naszemu doświadczeniu.